Działanie 8.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 lipca 2020

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż z uwagi na fakt, iż kwota projektów pozytywnie ocenionych w ramach I fazy nie przekracza kwoty przeznaczonej na konkurs ocena strategiczna nie została przeprowadzona.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

Pobierz plik:

Lista członków KOP

Lista rankingowa