Działanie 8.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 20 września 2019

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19.

Pobierz plik:

Lista członków KOP

Lista rankingowa