Działanie 8.6 – Lista projektów weryfikowanych – powtórna ocena kryterium nr 3

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów konkursowych skierowanych do ponownej oceny z uwagi na konieczność powtórnej weryfikacji kryterium wykonalności nr 3 „zdolność finansowa” w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 dla Działania 8.6.

Pobierz plik