Działanie 8.6 Aktualizacja załącznika do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17

Dodano przez: Daniel Sawicki | 25 kwietnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany załącznik nr 7.10 Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17.
W załączniku tym wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
Pobierz plik:
Zaktualizowany załącznik nr 7.10 Wzór Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17
Tabela zmian
Załączniki