Działanie 8.6 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 01.02.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 w wersji 1.1.
W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
  1. Aktualizacja Regulaminu konkursu i tabela zmian