Działanie 8.6 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18

Dodano przez: Daniel Sawicki | 16 kwietnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 w wersji 1.2 z dnia 16.04.2018 r.

W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:

Regulamin konkursu (wersja 1.2)
Tabela zmian
Załączniki