Działanie 8.6 – aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 5 kwietnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18  w wersji 1.1 z dnia 04.04.2018 r.

W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:
Regulamin konkursu (wersja 1.1)
Tabela zmian
Załączniki