Działanie 8.6 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Daniel Sawicki | 5 kwietnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 05.04.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17  w wersji 1.1. W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K23/17 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
Pobierz plik:
Regulamin konkursu w wersji 1.1
Tabela zmian