Działanie 8.6 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 17 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 17.03.2017 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 w wersji 1.2. W Regulaminie nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.
Pobierz plik:
  1. Regulamin konkursu – aktualizacja
  2. Tabela zmian
  3. Załączniki