Działanie 8.6 – Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 9 października 2019

W związku z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 02.10.2019 r., dotyczącą wyrażenia zgody na zwiększenie alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 dla Działania 8.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 z dnia 02.04.2019 r.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.