Działanie 8.6 – Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 22 lutego 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 RPO WZ. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursu nie przeprowadzono oceny strategicznej.

Pobierz plik