Działanie 8.6 – Aktualizacja Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 października 2018

W związku zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikujeaktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego konkursuZarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzje o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny strategicznej.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18.

Pobierz plik:

Lista rankingowa

Lista członków KOP