Działanie 8.5 – Zbiorcza lista zawartych umów – stan na dzień 31.07.2017

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 lipca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15 – stan na dzień 31 lipca 2017 r. Pobierz plik