Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014 – 2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Kontraktu Samorządowego

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 lipca 2016

 

W dniu 20 lipca 2016 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach RPO WZ 2014–2020, objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.
W pierwszej części spotkania omówiono zalecenia i wskazówki dotyczące naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków, koszty pośrednie i bezpośrednie projektu, metody rozliczania wydatków.
W drugiej części spotkania zaprezentowano obsługę techniczną generatora wniosków aplikacyjnych LSI 2014 oraz przedstawiono odpowiedzi na pytania dotyczące  organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

 

Prezentacja dotycząca Regulaminu naboru Działanie 8.5 KS
Prezentacja dotycząca Regulaminu naboru Działanie 8.5 KS
Spotkanie-z-DK-8.5-KS.pdf
Version: 8.5
3,0 MiB
228 Downloads
Szczegóły
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ Działanie 8.5 KS
1,5 MiB
289 Downloads
Szczegóły