Działanie 8.5 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.05.00-IP.02-32-001/15

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 listopada 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnił w dniu 08.11.2016 r. zaktualizowany dokument Regulamin konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego.
Jednocześnie WUP w Szczecinie udostępnił w dniu 08.11.2016 r. zaktualizowane Zalecenia dotyczące składania wniosków aplikacyjnych projektów priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego Oś priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.5.
Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli Opis zmian regulaminu dostępnej w zakładce nabory.
Opis Zmian Regulaminu, Regulamin Konkursu, Wskazówki I Zasady KS Działanie  8.5 Z Dnia 08.11.2016
Opis Zmian Regulaminu, Regulamin Konkursu, Wskazówki I Zasady KS Działanie 8.5 Z Dnia 08.11.2016
opis_zmian_regulaminu-regulamin-konkursu-wskazowki-i-zasady-KS-Dzialanie-8.5-z-dnia-08.11.2016.zip
1,0 MiB
35 Downloads
Szczegóły