Działanie 8.4 – Zbiorcze listy zawartych umów w ramach konkursu RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.04.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 sierpnia 2017 r. Pobierz plik