Działanie 8.4 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 października 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19 – stan na dzień 31.10.2019 r. Pobierz plik