Działanie 8.4 – Zbiorcza lista zawartych umów – stan na dzień 31 lipca 2017 r.

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 lipca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16 – stan na dzień 31 lipca 2017 r. Pobierz plik