Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020. Zaproszenie na spotkania informacyjne.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 września 2016

Dnia 22 września 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Numer naboru:  RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.

Zgłoszenia na spotkania należy przesyłać do dn. 19 września 2016 r. do godz. 14:00, na adres alicja_giszczak@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Alicją Giszczak, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, pod numerem telefonu (94) 34 45 025.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Formularz Zgłoszeniowy
Formularz Zgłoszeniowy
Formularz-zgloszeniowy-8.4.docx
Version: 8.4
62,7 KiB
169 Downloads
Szczegóły