Działanie 8.4 – Udostępnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 marca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19. Pobierz plik