Działanie 8.4 RPO WZ Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych faz oceny i wyboru wniosków do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 października 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia zaktualizowany harmonogram kolejnych faz oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1).

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.

 

Harmonogram z dnia 18.10.2016 r.
Harmonogram z dnia 18.10.2016 r.
harmonogram_8.4_20161018.pdf
76,8 KiB
112 Downloads
Szczegóły