Działanie 8.4 RPO WZ. Spotkanie informacyjne w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 września 2016

Dnia 22 września 2016 r. w Koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

– konkurs nr: RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym m.in. typy projektów, kryteria wyboru projektów, zasady ich realizacji czy etapy oceny wniosków, scharakteryzowano oferowane wsparcie, a w drugiej części spotkania podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu jak również interpretacje zapisów dokumentacji konkursowej.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 rozpocznie się 30.09.2016 r. i potrwa do 31.10.2016 r. Serdecznie zapraszamy do aplikowania.

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem http://rpo.wup.pl/?announcements=rpzp-08-04-00-ip-02-32-k1216

 

Prezentacja spotkania Działania 8.4
Prezentacja spotkania Działania 8.4
Spotkanie-z-DK-8.4.pptx
Version: 8.4
1,9 MiB
366 Downloads
Szczegóły