Działanie 8.4 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16dla

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 czerwca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej ocenianych w ramach procedury odwoławczej. Pobierz plik