Działanie 8.4 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 kwietnia 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19, Działania 8.4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin  publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik