Działanie 8.4 – Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 maja 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 16 maja 2017 r. Pobierz plik