Działanie 8.4 – Lista wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację pod względem braków formalnych

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 5 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16, które przeszły pozytywną weryfikację pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny.

Pobierz plik