Działanie 8.4 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 czerwca 2019

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19.

Dodatkowo WUP informuję, iż w/w dokumenty udostępnione zostały w wersji edytowalnej, jak i nieedytowalnej. W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Pobierz plik:

Lista rankingowa

Lista członków KOP