Działanie 8.4 – Lista członków KOP

Dodano przez: Alicja Giszczak | 5 kwietnia 2017

W związku z zakończeniem konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz zGminą Miasto Koszalin zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.
Pobierz plik