Działanie 8.4 – Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 lipca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

Pobierz plik