Działanie 8.4 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 lutego 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19 w wersji 1.1 z dnia 18.02.2019 r.

W Regulaminie nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19 wprowadzono zmiany zgodnie z Rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu konkursu w. 1.1

Załączniki

Tabela Rejestr zmian