Działanie 8.4 – Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16.

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 lipca 2017

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje zaktualizowaną po procedurze odwoławczej Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.
Pobierz plik