Działanie 8.3 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 października 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.03.00 RPO WZ 2014-2020 – stan na dzień 31 października 2018 r. Pobierz plik