Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: admin | 12 kwietnia 2016

Dnia 21 kwietnia 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 -Konkurs nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16.

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 18 kwietnia 2016 r. do godz. 10:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.

W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Formularz_zgloszeniowy_8.3.docx
Version: 8.3
61,4 KiB
77 Downloads
Szczegóły