Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Strategii ZIT SOM

Dodano przez: admin | 23 marca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w związku z zatwierdzeniem aktualnej Strategii ZIT SOM przez Walne zebranie Członków SSOM udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 23.03.2016 r.zaktualizowaną Strategię ZIT SOM z dnia 15 marca 2016 r. do konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16.

Strategia ZIT SOM
Strategia ZIT SOM
Strategia_ZIT_SOM_15032016-WUP.zip
6,6 MiB
23 Downloads
Szczegóły