Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

Dodano przez: admin | 22 marca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 22.03.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w wersji 1.1.
W Regulaminie nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie
ogloszenie_o_naborze_8.3.docx
Version: 8.3
448,0 KiB
95 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu ZIT 8.3 wersja 1.1
Regulamin konkursu ZIT 8.3 wersja 1.1
REGULAMIN_KONKURSU_RPO_ZIT_8.3_23.03.2016.pdf
553,8 KiB
107 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian dla wersji 1.1
Tabela zmian dla wersji 1.1
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu_8.3_wersja_1_1.docx
215,1 KiB
105 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.1
Załączniki wersja 1.1
zalaczniki_8.3.zip
Version: 8.3
3,7 MiB
16 Downloads
Szczegóły