Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 4 maja 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 04.05.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w wersji 1.2. Aktualizacja dokumentu wynika z przedłużenia procesu naboru wniosków do dnia 6 czerwca 2016 r.
W Regulaminie nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym, zgodnie z Rejestrem zmian dostępnym poniżej.

 

 

Ogłoszenie o konkursie wersja 1.2
Ogłoszenie o konkursie wersja 1.2
ogloszenie_o_naborze_8.3_2.docx
Version: 8.3
448,1 KiB
142 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.2
Regulamin konkursu wersja 1.2
REGULAMIN-KONKURSU-RPO-ZIT_8.3_27042016.pdf
575,9 KiB
99 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian wersja 1.2
Tabela zmian wersja 1.2
Tabela-zmian-regulaminu-konkursu-8.3-wersja-1-2.docx
210,9 KiB
95 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.2
Załączniki wersja 1.2
zalaczniki-8.3.zip
Version: 8.3
3,7 MiB
22 Downloads
Szczegóły
Harmonogram oceny wersja 1.2
Harmonogram oceny wersja 1.2
harmonogram-oceny-na-strone-1.2.docx
Version: 1.2
1,9 MiB
378 Downloads
Szczegóły