Działanie 8.3 RPO WZ Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Dodano przez: Daniel Sawicki | 25 października 2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.
Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż skład Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu, zostanie podany do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia ostatecznego rozstrzygnięcia dla protestów złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs.

 

Lista rankingowa dla Działania 8.3 z dnia 25.10.2016
Lista rankingowa dla Działania 8.3 z dnia 25.10.2016
Lista_rankingowa_-8.3_20161025.pdf
78,8 KiB
144 Downloads
Szczegóły