Działanie 8.3 RPO WZ Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

Dodano przez: admin | 9 marca 2016

W związku z opublikowanym Regulaminem konkursu nr: RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16 w dniu 1 marca 2016 r., ogłoszonym w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach niniejszego konkursu, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram kolejnych etapów wyboru i oceny wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1).

Harmonogram oceny wniosków
Harmonogram oceny wniosków
harmonogram_oceny_na_strone_1_8.3.docx
Version: 8.3
2,9 MiB
197 Downloads
Szczegóły