Działanie 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 21 kwietnia 2016

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 –Konkurs nr  RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowanoodpowiedzi napytania dotycząceorganizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.
Prezentacja ze spotkania informacyjnego 8.3
Prezentacja ze spotkania informacyjnego 8.3
Spotkanie-informacyjne-Dzialanie-8.3.pptx
Version: 8.3
912,9 KiB
161 Downloads
Szczegóły
Pytania omawiane na spotkaniu informacyjnym - prezentacja
Pytania omawiane na spotkaniu informacyjnym - prezentacja
Pytania-na-spotkanie-informacyjne-8-3.pptx
612,0 KiB
381 Downloads
Szczegóły
Pytania po spotkaniu informacyjnym 8.3
Pytania po spotkaniu informacyjnym 8.3
pytania-po-spotkaniu-8.3.docx
Version: 8.3
19,0 KiB
157 Downloads
Szczegóły