Działanie 8.3 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 czerwca 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18. Pobierz plik