Działanie 8.3 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Dodano przez: Daniel Sawicki | 4 lipca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej. Plik do pobrania