Działanie 8.3 – Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 2 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej ocenianych w ramach procedury odwoławczej. Pobierz plik