Działanie 8.3 – Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 kwietnia 2018

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18, Działania 8.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej. Pobierz plik