Działanie 8.3 – Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 maja 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Działania 8.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.
Pobierz plik:
Lista wniosków zakwalifikownych do I fazy oceny merytorycznej