Działanie 8.3 – Lista sprawdzająca dla Projektodawcy

Dodano przez: Daniel Sawicki | 9 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17.

Pobierz plik