Działanie 8.3- Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 4 lipca 2018

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18.

Pobierz plik:

Lista rankingowa

Lista KOP