Działanie 8.3 – Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 14 lipca 2017

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania.
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17.
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Skład Komisji Oceny Projektów