Działanie 8.3 – Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 19 września 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymagana liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinasowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18 dla Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik