Działanie 8.3 – Lista członków Komisji Oceny Projektów

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 21 grudnia 2016

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej i oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K04/16, Działania 8.3, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

 

Pobierz plik