Działanie 8.3 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 marca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17 w wersji 1.1 z dnia 14.03.2017 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.
Pobierz plik:
Regulamin konkursu
tabela zmian
załączniki